Foto’s van Belgische gemeenten | Photos of Belgian municipalities

Kijk ook naar | Regardez aussi | Beachten Sie auch | Also look at

                 FACEBOOK:  &

                  INSTAGRAM: 


.

Deze website wil u het volgende tonen:
bij het invullen van een gemeentenaam in zoekvensters op de homepage of bij andere fotoreeksen, de in die gemeente gemaakte foto’s die dan opengeklapt en getoond worden.
Alles samen zijn er al méér dan 7.900 te bekijken in (momenteel) 455 van de 582 Belgische gemeenten.
Ga ook eens naar de tweede pagina: daar vindt u uitgebreid toelichting over elk element van de site - ga met de cursor over 'All About Photomap' en klik op 'Nederlandstalige uitleg'.

Ce site veut vous montrer la chose suivante:
lorsque vous remplissez le nom d'une commune dans les champs de recherche sur la page d'accueil ou parmi d'autres ensembles de photos, les photos y prises. Elles peuvent être ouvertes et montrées.
Au total, plus de 7.900 photos sont visibles dans (actuellement) 455 des 582 communes belges.
Passez aussi à la deuxième page: vous trouverez une explication détaillée de chaque élément du site - déplacez le curseur sur 'All About Photomap' et cliquez sur 'Explication en Français'.

Auf dieser Website finden Sie:
beim Ausfüllen eines Stadtnamens in Suchfeldern auf der Homepage oder anderen Fotoserien, Bilder die in dieser Gemeinde aufgenommen wurden. Sie werden dann geöffnet und angezeigt.
Insgesamt sind in (derzeit) 455 der 582 belgischen Gemeinden mehr als 7.900 Fotos zu sehen.
Gehen Sie auch auf die zweite Seite: hier finden Sie detaillierte Erklärungen zu jedem Element der Website - bewege den Cursor auf 'All About Photomap' und klicke auf 'Deutschsprachige Erklärung'

 

On this website you will find:
when filling in a city name in search fields on the homepage or other photo series, photos taken at that location. They will be opened and displayed.
All in all, more than 7,900 photos can be viewed in (currently) 455 of the 582 Belgian municipalities.
Also go to the second page: here you will find detailed explanation of each element of the site - move the cursor over 'All About Photomap' and click 'English explanation'.

 Recently made pictures:

 

    Date       Town       Main theme  Quantity
12/06/21Beringen (Limburg)be-MINE + 35 ph.
09/06/21Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen)Fort Lievekenshoek  + 9 ph.
01/06/21Braives + Wanze (Liège)des châteaux + 33 ph.
20/05/21Schilde (Antwerpen)kasteel van 's Gravenwezel + 22 ph.


                        i.v. =  in voorbereiding - en préparation - in Vorbereitung - in preparation

 

Total page views: 44835