Foto’s van Belgische gemeenten | Photos of Belgian municipalities

Kijk ook naar | Regardez aussi | Beachten Sie auch | Also look at

                 FACEBOOK:  &

                  INSTAGRAM: 


.

Deze website wil u het volgende tonen:
bij het invullen van een gemeentenaam in zoekvensters op de homepage of bij andere fotoreeksen, de in die gemeente gemaakte foto’s die dan opengeklapt en getoond worden.
Alles samen zijn er al bijna 10.300 te bekijken in (momenteel) 502  van de 582 Belgische gemeenten.
Ga ook eens naar de tweede pagina: daar vindt u uitgebreid toelichting over elk element van de site - ga met de cursor over 'All About Photomap' en klik op 'Nederlandstalige uitleg'.
En op de derde pagina - FAQ - vindt u de volledige lijst van gemeenten met voor elke gemeente het gemaakte aantal foto's, te beginnen met de stad met het hoogste aantal foto's.

Ce site veut vous montrer la chose suivante:
lorsque vous remplissez le nom d'une commune dans les champs de recherche sur la page d'accueil ou parmi d'autres ensembles de photos, les photos y prises. Elles peuvent être ouvertes et montrées.
Au total, près de 10.300 photos peuvent être consultées dans (actuellement) 502 des 582 communes belges.
Passez aussi à la deuxième page: vous trouverez une explication détaillée de chaque élément du site - déplacez le curseur sur 'All About Photomap' et cliquez sur 'Explication en Français'.
Et sur la troisième page - FAQ - vous trouverez la liste complète des communes avec le nombre de photos prises pour chaque commune, en commençant par la ville avec le plus grand nombre de photos.

Auf dieser Website finden Sie:
beim Ausfüllen eines Stadtnamens in Suchfeldern auf der Homepage oder anderen Fotoserien, Bilder die in dieser Gemeinde aufgenommen wurden. Sie werden dann geöffnet und angezeigt.
Insgesamt sind fast 10.300 Fotos in (derzeit) 502 der 582 belgischen Gemeinden zu sehen.
Gehen Sie auch auf die zweite Seite: hier finden Sie detaillierte Erklärungen zu jedem Element der Website - bewege den Cursor auf 'All About Photomap' und klicke auf 'Deutschsprachige Erklärung'.
Und auf der dritten Seite - FAQ - finden Sie die vollständige Liste der Gemeinden mit der Anzahl der aufgenommenen Fotos für jede Gemeinde, beginnend mit der Stadt mit der höchsten Anzahl an Fotos.

On this website you will find:
when filling in a city name in search fields on the homepage or other photo series, photos taken at that location. They will be opened and displayed.
All together, almost 10,300 photos can be viewed in (currently) 502 of the 582 Belgian municipalities.
Also go to the second page: here you will find detailed explanation of each element of the site - move the cursor over 'All About Photomap' and click 'English explanation'.
And on the third page - FAQ - you will find the complete list of municipalities with the number of photos taken for each municipality, starting with the city with the highest number of photos.

 

foto's Belgie photos Belgium

 

       Date       Town       Main theme  Quantity
11/11/23Ravels (Antwerpen)herfstige heidelandschappen  + 7 ph.
10/10/23Sankt Vith (Lüttich)Rechter Schieferstollen   38 ph.
08/10/23Wezembeek + Zaventem + Tervuren (Vl.Brab.)Afrika-museum + 35 ph.
15+16/09/23Aubange + Étalle + Bertrix + ... (Luxembourg)abbaye, préhistoire & carrière + 99 ph.


                        i.v. =  in voorbereiding - en préparation - in Vorbereitung - in preparation

 
 
 
 


: recently made pictures

Total page views: 69460